Björnmossen är öppen kl 9.00-18.00 För Djurparkbesökare.

Övriga pensionat och dagis lämnar enligt överensöverkommelse .

Dagplats tex djurparksbesökare :
•Egen Box/utegård : 500 kr/dag (9 h)
•Extra hund från samma familj: 300 kr/dag
• Vi tar inte emot hundar för övernattning över sommaren utan endast dagtid 9-18

• Betalning sker vid lämnande av hunden.

• Glöm inte ta med vaccinationintyget , för det vill vi se.

Hunden skall vara lägst vaccinerad i DHPPI och vaccinationen får inte vara äldre än 3 år gammal.

 • Avbokningsregler:
  Avbokning skall ske minst 24 h innan bokad ankomst.
  I annat fall faktureras en dagsavgift .
 • Vid bokning av flera hundar faktureras samtliga.

Pensionat:

( gäller endast pensionat.)

Stamgäster samt Kolmårdsbor

Lämning hämtning enligt överenskommelse.

Enkel dagar 500dygn/dag

Minsta som bokas in en helg är minst 2 dygn totalt 1000 kr .

• Maxpris blir enligt pensionats Avg 7 dygn lågsäsong 2800kr allternativt 3250 kr högsäsong .

 • Dygn räknas från förmiddag kl 09.00 till kl 09.00 nästa förmiddag oavsett när man vill lämna sin hund .
 • Avbokningsregler:
  Avbokning skall ske minst 24 h innan bokad ankomst.
  I annat fall faktureras en dagsavgift eller en dygnsavgift, beroende på vad man bokat. Vid bokning av flera hundar faktureras samtliga.
 • Lagring av personuppgifter och GDPR:
Björnmossensgård och Hundpensionat hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) och svensk lagstiftning. Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, e-post, tel.nr, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten.
Björnmossensgård och hundpensionat sparar uppgifterna för fakturering.
  Enligt Lag om ändring i bokföringslagen (2010:1514) krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst 7 år. Vid bokning av besök ger ni automatiskt samtycke till lagring av era personuppgifter.

Vid frågor eller bokning 0730/788198  eller mailto:bjornmossen1@gmail.com